fbpx

PRIVATLIVSPOLITIK I FORBINDELSE MED rekruttering

Senest opdateret 16.11.2023

 

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Sølvsten Biler A/S, er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

Dataansvarlig og kontaktinformation

Sølvsten Biler A/S

Lundborgvej 12

8800 Viborg

27365698

 

Hvis du søger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring stillingen. Har du spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores interne persondataansvarlige: 

 

Michael Ronge Kjær, Digital Ansvarlig

89 29 20 37

mikjr@soelvsten.dk

 

Formål og retsgrundlag 

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene indsamlet og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces.

 

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din ansøgning, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f (interesseafvejningsreglen), idet virksomheden har en berettiget interesse i at behandle oplysningerne i din ansøgning som led i rekrutteringsprocessen.

 

I det omfang du selv vælger at afgive oplysninger om strafbare forhold eller særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger) som led i din ansøgning, vil retsgrundlaget være databeskyttelseslovens § 7 hhv. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.

 

Indhentning af referencer

Såfremt vi indhenter referencer, er retsgrundlaget for almindelige personoplysninger  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 

Vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job, og vi kan derfor indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter.

 

 

Oplysninger i forbindelse med personlighedstest

I det omfang vi bruger personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsfasen, vil der være tale om almindelige personoplysninger, hvor retsgrundlaget for vores behandling følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f (interesseafvejningsreglen), idet virksomheden har en berettiget interesse i at behandle oplysningerne som led i rekrutteringsprocessen.

 

Oplysninger på sociale medier

I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan vi behandle personoplysninger offentliggjort af dig selv på sociale medier, hvis vi vurderer, der er tale om oplysninger, som er relevante for vores bedømmelse af dig som potentiel medarbejder i virksomheden. I det omfang, der er tale om almindelige personoplysninger, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f (interesseafvejningsreglen), idet virksomheden har en berettiget interesse i at behandle oplysningerne med henblik på at vurdere dig som kandidat. I det omfang der er tale om særlige kategorier af personoplysninger, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e (oplysninger offentliggjort af dig selv).

 

Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger)

Bortset fra hvad der måtte være omfattet af ovenstående, indhenter vi ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke.

 

I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

 

Modtagere af dine personoplysninger

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

 

Herudover deler vi ikke dine personoplysninger med andre parter end vores databehandlere.

 

Databehandlere

Vi opbevarer oplysninger om jobansøgere i it-systemer, som hostes indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. Vi kontrollerer, at vores databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold i henhold til særskilt privatlivspolitik til medarbejdere.  

 

Rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få berigtiget (rettet) fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk